Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για πτυχίο ναυαγοσώστη ακτής

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
  2. 5 έγχρωμες φωτογραφίες του υποψηφίου.
  3. Πιστοποιητικό υγείας αποκλειστικά από Κρατικό Νοσοκομείο που θα πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

Δικαιολογητικά για πτυχίο επόπτη ασφάλειας πισίνας

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
  2. 2 έγχρωμες φωτογραφίες του υποψηφίου.
  3. Βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου που θα πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι υγιής.

Comments are closed