Τεστ εξέτασης για το δίπλωμα ταχυπλόων

Question #1: Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει ανάλογα με τις συνθήκες της περίπτωσης:

Question #2: Η κλίμακα 6 Μποφόρ είναι:

Question #3: Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος εις βάρος ενός άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει:

Question #4: Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει σιγά σιγά ή ξαφνικά να επιδεινώνεται, εκτός των άλλων ενεργειών ο χειριστής οφείλει:

Question #5: Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

Question #6: Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει ξαφνικά να επιδεινώνεται ο χειριστής οφείλει:

Question #7: Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο οφείλει:

Question #8: Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γινεται:

Question #9: Ο όρος Πλοίο Ασχολούμενο με την Αλιεία σημαίνει:

Question #10: Σε 12 μέτρα βάθος το εκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

Question #11: Βραχύς συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

Question #12: Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:

Question #13: Το ψαροντουφεκο στη περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύεται:

Question #14: Ο Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσος) είναι:

Question #15: Ο Γρέγος είναι άνεμος:

Question #16: Αν το σκάφος μας περιέλθει σε κατάσταση κινδύνου από κάποιο πρόβλημα, τι κάνουμε:

Question #17: Κατά τη διάρκεια του πλου:

Question #18: Σε περίπτωση αμφιβολίας ο κίνδυνος σύγκρουσης θα θεωρείται:

Question #19: Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) έχει εφαρμογή:

Question #20: Βύθισμα είναι:

Question #21: Η πλωτή άγκυρα συνιστάται:

Question #22: Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:

Question #23: Ο εφίστιος φανός είναι:

Question #24: Ένα μηχανοκίνητο πλοία που ρυμουλκεί την νύχτα πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς:

Question #25: Το ρεζερβουάρ του κινητήρα το γεμίζω με καύσιμα πλήρως;

Question #26: Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία θα απομακρύνεται από την πορεία:

Question #27: Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω των 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

Question #28: Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

Question #29: Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, υποχρεούται:

Question #30: Ένα αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Question #31: Ενας βραχύς συριγμός σημαίνει:

Question #32: Ένα αλιευτικό πλοίο ττου αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι – γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κστά τη νύχτα:

Question #33: Ένα αλιευτικά πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:

Question #34: Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:

Question #35: Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:

Question #36: Κλίμακα πλάτους είναι:

Question #37: Οταν ο φάρος εκπέμττει κόκκινο φως:

Question #38: Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:

Question #39: Η κυκλοφορία θαλάσσιων μοτοποδηλάτων των HOVERCRAFT απαγορεύεται:

Question #40: Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:

Question #41: Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

Question #42: Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται:

Question #43: Ο όρος Αγκυροβολημένο Πλοίο σημαίνει:

Question #44: Σορόκος είναι άνεμος:

Question #45: Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε θαλάσσιο δίαυλο ή διάδρομο:

Question #46: Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός ετπδεϊνωθεί ο χειριστής οφείλει:

Question #47: Ρυμουλκόμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

Question #48: Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Question #49: Που δεν συνιστάται αγκυροβολούμε;

Question #50: Προσαραγμένο πλοίο που το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα φέρει κατά τη νύχτα τους εξής φανούς:

Question #51: Η κυκλοφορία ταχύπλοων σκαφών εξαιρέσει θαλάσσια μοτοποδήλατα HOVERCRAFT απαγορεύεται:

Question #52: Σε κάθε περίπτωση το πλοίο ττου υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:

Question #53: Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:

Question #54: Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει χινδυνος σύγκρουσης οφείλουν:

Question #55: Το καπνογόνο έχει χρώμα:

Question #56: Τρεις βραχείοι συριγμοί σημαίνουν:

Question #57: Το μπούκωμα της μηχανής (αργή κίνηση του σκάφους παρότι ο κινητήρας δουλεύει στο φουλ) οφείλεται:

Question #58: Πορτολάνα είναι:

Question #59: Όταν πρόκειται να αποπλεύσουμε από έναν όρμο ο χειριστής οφείλει:

Question #60: Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:

Question #61: Μια εξωλέμβια μηχανή πρέπει να περάσει από πρώτο έλεγχο (service):

Question #62: Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν σκιέρς

Question #63: Οταν πρόκειται για μηχανή που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρόνο:

Question #64: Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς την νύχτα:

Question #65: Ο όρος εν Πλω σημαίνει:

Question #66: Πέντε βραχείοι στριγμοί σημαίνουν:

Question #67: Κλίμακα μήκους είναι:

Question #68: Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα) πρέπει να φέρει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα και κινείται:

Question #69: Στους δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες πρέπει:

Question #70: Πλοίο το οποίο υποχρεούται να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας;

Question #71: Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:

Question #72: Φανός κορώνης είναι:

Question #73: Προσωρινή στέρηση διπλώματος από παράβαση είναι:

Question #74: Η κλίμακα 5 Μποφορ είναι:

Question #75: Κατά τον κατάπλουν σε θέση ελλιμενισμού ο χειριστής οφείλει:

Question #76: Αυξομείωση στροφών της μηχανής κατά τη λειτουργία της (σκορτσαρίσματα) παρουσιάζεται συνήθως:

Question #77: Γεωγραφικό στίγμα είναι:

Question #78: Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:

Question #79: Γαρμπής είναι άνεμος:

Question #80: Για την ασφαλή επιβίβαση σε μικρά σκάφη:

Question #81: Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της πρέπει να ‘ναι τουλάχιστον:

Question #82: Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:

Question #83: Στην είσοδο του λιμένα, ο πράσινος φανός τοποθετείται:

Question #84: Φανός ρυμούλκησης είναι:

Question #85: Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:

Question #86: Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

Question #87: Η γνώση του δελτίου καιρού που ίσχυει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:

Question #88: Οι φάροι ή φανοί ή φανάρια χρησιμεύουν:

Question #89: Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:

Question #90: Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:

Question #91: Κατά την μεθόρμιση ενός σκάφους από μια ράμπα, γλίστρα, που βρίσκεται κοντά σε πλαζ:

Question #92: Όταν πλέουμε με το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:

Question #93: Περίβλεπτος φανός είναι:

Question #94: Εφόσον στο σκάφος έχετε VΗF ή ραδιοτηλέφωνο και έχετε επέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:

Question #95: Ο όρος προσαραγμένο πλοίο σημαίνει:

Question #96: Κάθε πλαίο ανά πάσα στιγμή θα πρέπει:

Question #97: Στα 5 Μποφόρ πιθανό ύψος κύματος είναι:

Question #98: Ο αναλαμπών φανός χρησιμοποιείται:

Question #99: Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

Question #100: Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

Question #101: Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

Question #102: Πλευρικοί φανοί είναι:

Question #103: Ο όρος Ακυβέρνητο Πλοίο σημαίνει:

Question #104: Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

Question #105: Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

Question #106: Βάθος είναι:

Question #107: Που μετριέται η απόσταση:

Question #108: Η χρήση φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται:

Question #109: Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:

Question #110: Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

Question #111: Ο όρος Ιστιοφόρο πλοίο σημαίνει:

Question #112: Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Comments are closed