Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελείται από τα θεωρητικά μαθήματα (διάρκειας τουλάχιστον 6 ωρών), και τα πρακτικά μαθήματα (διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών). Σε κάθε περίπτωση, η πραγματική διάρκεια των μαθημάτων καθορίζεται από τον μαθητή και από το πόσο χρειάζεται μέχρι να είναι 100% έτοιμος τόσο για την εξέταση, όσο και για να χειριστεί το δικό του σκάφος.

Θεωρητική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε στην έδρα της σχολής στην Ηγουμενίτσα (επί της οδού Μοναστηριού), είτε, κατόπιν συνεννόησης με τον μαθητή, στα Ιωάννινα. Κατά την διάρκειά της διδάσκονται τα εξής:

 • Διεθνής κανονισμός προς αποφυγή σύγκρουσης
 • Κανόνες χειρισμού και πλεύσεως
 • Φανοί, σήματα ημέρας, ηχητικά σήματα
 • Ανάγνωση ναυτικού χάρτη
 • Εύρεση στίγματος
 • Χάραξη πορείας
 • Αναγνώριση φάρων
 • Μέτρηση αποστάσεων στη θάλασσα

Μπορείτε να κατεβασετε όλες τις ερωτήσεις για την θεωρητική εξέταση εδώ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε το διαδραστικό τεστ με όλες τις ερωτήσεις εδώ.

Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται στην Ηγουμενίτσα, και κατά την διάρκειά της διδάσκονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Βασική επιθεώρηση καλής λειτουργίας σκάφους και μηχανής
 • Χειρισμοί εντός λιμένος
 • Αποφυγή εμποδίου στην θάλασσα, διάσωση ναυαγού

Comments are closed