Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι δέκα μέρες πριν την διενέργεια των εξετάσεων

Αφήστε μια απάντηση